Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany

Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
1.12.2020
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków


   Firma Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w ramach współpracy z operatorem promowym DFDS Tor Line, [ www.dfdstorline.com ] oferuje połączenia promowe w relacjach:

Linia promowa ElbeBridge:

 • Cuxhaven (DE) - Immingham (GB)
 • Immingham (GB) - Cuxhaven (DE)

Cuxhaven - Immingham - tędy wiedzie najkrótsza droga z Polski do uprzemysłowionego regionu środkowej Anglii oraz północnych obszarów Wielkiej Brytanii.

Linia oferuje:

 • pięć kursów w tygodniu na linii Cuxhaven - Immingham (do / z Anglii)
 • magazynowanie
 • połączenie kolejowe

Linia promowa ShortBridge:

 • Rotterdam (NL) - Immingham (GB)
 • Immingham (GB) - Rotterdam (NL)
 • Amsterdam (NL) - Newcastle (GB)
 • Newcastle (GB) - Amsterdam (NL)

Linia oferuje:

 • codzienne przeprawy do / z Anglii

ElbeBridge dla przewoźników samochodowych to:
 • zdecydowanie krótszy dystans między Polską a Środkową Anglią i Szkocją - przykładowe obliczenie dystansu lądowego na trasie Warszawa - Manchester
  via Calais - Dover [2000 km]
  via Cuxhaven - Immingham [1200 km]


 • korzystne położenie portu Immingham pozwala na szybką dostawę do wielu miast środkowej Anglii:
  Birmingham 225 km,
  Manchester 180 km,
  Leeds 120 km


 • ułatwienie w organizacji przewozu, pozwoleń dla przesyłek ponadgabarytowych
ElbeBridge jest korzystną drogą przewozu towarów do/z Wielkiej Brytanii nie tylko transportem drogowym, lecz stanowi dla niego również substytut poprzez organizację przewozów w systemie kolej - statek - samochód.

Od chwili przekazania przez nadawcę załadowanego towaru w wagonie firma Rail & Sea przejmuje opiekę nad nim na całej trasie przewozu, wliczając przeładunki, aż do chwili dostarczenia do odbiorcy końcowego.

Ponieważ w systemie tym nie ma ograniczeń ilościowych i nie zachodzi zjawisko kongestii towar trafi zawsze do odbiorcy niezależnie od pory roku.
Kontakt:
tel. +48 33 499 07 07
faks +48 33 499 07 09
e-mail: prom@railsea.pl

Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Wtorek Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewozy promowe, transport morski, przesyłki kontenerowe, transport kombinowany
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch