Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie

Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
1.12.2020
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków


   Jedną z kluczowych działalności Rail & Sea Logistics Polska są rozwiązania logistyczne dla dystrybucji papieru i towarów pokrewnych. Ze względu na wysokie wymagania przemysłu drukarskiego związane z zaopatrywaniem w papier koniecznym było stworzenie rozwiązań umożliwiających dostarczenie właściwej ilości towaru we właściwym czasie.


Cel osiągnięto łącząc bardzo wielki potencjał przewozowy przewoźników kolejowych z działalnością własnych oraz partnerskich terminali dystrybucyjnych, a dodatkowo podniesieniu uległo bezpieczeństwo dostawy.

Z systemów tych korzystają różne koncerny papiernicze i dla każdego z nich opracowane jest konkretne rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb. Zakres tej działalności obejmuje zarówno terytorium Polski, jak i większości krajów europejskich.Kontakt:
tel. +48 33 499 07 07
faks +48 33 499 07 09
e-mail: logistyka@railsea.pl
Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Wtorek Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch