Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie

Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
1.12.2020
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków

Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. oferuje usługi:
  1. w zakresie spedycji kolejowej towarów w transporcie międzynarodowym (eksport, import, tranzyt) na terenie całej Europy oraz krajów WNP, a także transporcie krajowym przy użyciu wagonów kolejowych i prywatnych,

  2. magazynowania i przeładunków w magazynach własnych lub partnerskich, w Polsce oraz na terenie Europy,

  3. spedycji morskiej przez polskie i europejskie porty morskie do większości krajów świata w systemie przewozów konwecjonalnych oraz kontenerowych,

  4. logistykę papieru, dzięki której papier dostarczany jest klientowi we właściwej ilości i we właściwym czasie,

  5. przewozy promowe na kierunku Niemcy - Wlk. Brytania i vs.

Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Wtorek Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch