Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe

Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
27.10.2020
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Logistyka i transport kolejowy

Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan dojazdu
do naszej siedziby na obszarze Śląska:

Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o.
ul. Chochołowska 28
PL 43-346 Bielsko-Biała

kliknij aby wrócić do mapy Europykliknij aby zobaczyć dojazd na terenie Bielska-B.kliknij aby wrócić do mapy Europy

Przesyłki kontenerowe i ich przeładunek
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Wtorek Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Transport kontenerowy, przesyłki kontenerowe
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch