Terminale przeładunkowe, przeładunek
Terminale przeładunkowe, przeładunek
Terminale przeładunkowe, przeładunek
Terminale przeładunkowe, przeładunek

Terminale przeładunkowe, przeładunek
Terminale przeładunkowe, przeładunek
1.12.2020
Terminale przeładunkowe, przeładunek
Przesyłki kontenerowe i magazynowanie ładunków
Transport kombinowany i morski
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o.

ul. Chochołowska 28

PL 43-346 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 49 90 707

Fax: +48 33 49 90 709


E-mail: office@railsea.plPoniżej możesz wysłać do nas wiadomość bezpośrednio ze strony www.

Temat listu:
Wpisz treść wiadomości:
E-mail:
Telefon:

Spedycja morska - przewozy promowe
Obsługa logistyczna i przeładunek, oraz transport
Terminale przeładunkowe, przeładunek
Wtorek Terminale przeładunkowe, przeładunek


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Terminale przeładunkowe, przeładunek
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch