Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany

Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
27.10.2020
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany

Przewóz ładunków, transport kombinowany

Vistula Rail Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu nad Wisłą została powołana 16 listopada 2004 roku. Udziałowcami Spółki są:

  • Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Infra Silesia S.A. z siedzibą w Rybniku,
  • Vistula Rail Operator zarządza bocznicą Mondi Packaging Paper Świecie jak również Stora Enso Poland w Ostrołęce.

Zakres działalności firmy to głównie kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej, polegająca na: formowaniu składów, ważeniu wagonów, podstawianiu wagonów próżnych i ładownych do poszczególnych odbiorców, utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy, wykonywaniu czynności ekspedycyjnych - bezpośrednia współpraca z PLK PKP i PKP Cargo.

Oprócz podstawowej obsługi bocznicy w Świeciu, spółka zajmuje się również:

  • bieżącym usuwaniem usterek w wagonach przychodzących i wychodzących z bocznicy w ramach możliwości technicznych Spółki,
  • świadczeniem innych usług operatorom (przechowywanie wagonów).

W listopadzie 2005 roku, na terenie Mondi Packaging Paper, uruchomiono terminal kontenerowy z obsługą 24-godzinną.

Dodatkowo spółka prowadzi wdrażanie w życie nowych projektów, takich jak: prowadzenie magazynu papieru, przeprowadzanie przeglądów lokomotyw kolejowych.

Zarząd Spółki:

  • Krystyna Mamica - Prezes Zarządu - Dyrektor
  • Tadeusz Macek - Członek Zarządu - Dyrektor ds. rozwoju
  • Andrzej Lisowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

Kontakt:
Vistula Rail Operator Spółka z o.o.
86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
Tel. +48/052/33 21 650, +48/052/33 21 665, +48/052/33 21 653
Fax. 052/33 21 933

Wstecz

Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Wtorek Przewóz ładunków, transport kombinowany


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch