Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna





Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
18.10.2019
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Przeładunek, magazyny spedycyjne
Transport morski, przewóz ładunków
Aktualności
data wpisu ::: 01.03.2007.

- Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie -

Logistics Polska, magazynowanie, spedycja kolejowa
   Od dnia 01.03.2007. rozpoczynamy dzia?alno?? w magazynie Imielin o pow. 5600 m2.
Do dnia 30.03.07. przejmie on dzia?alno?? magazynu Bielsko-Bia?a.


Archiwum aktualności:
Przewozy multimodalne, przewozy promowe
Transport międzynarodowy
Przewozy morskie, spedycja morska
20.07.2007
Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
8.03.2005
Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
27.07.2004
Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
30.04.2004
Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
5.03.2004
nowa strona www
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Przesyłki kontenerowe
Transport kolejowy
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Piątek Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007





Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.





Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005





Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004





Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch